Cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương CSII

Làm việc tại E-commerce start-up

“Mình tìm thấy chính mình khi được truyền cảm hứng rất lớn trong những buổi tham quan và giao lưu cùng các chuyên gia cấp cao ở các công ty, trong đó có cả những Big Tech như Google, Meta”

Share this post with your friends

Your email address will not be published. Required fields are marked *