Câu chuyện của chúng tôi

Tổ chức Lead The Change

Lead The Change là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận được thành lập vào năm 2016 với tầm nhìn khai phóng tiềm năng của các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn kiến tạo một cộng đồng toàn cầu dành cho giới trẻ và các bạn trẻ khởi nghiệp – nơi trao kiến thức, truyền động lực, luyện kĩ năng, cung cấp môi trường thực tế cho họ học tập, trải nghiệm từ đó dẫn đầu sự thay đổi.

Tầm nhìn của chúng tôi:

Kết nối các nhà lãnh đạo trẻ với nền văn hoá và tương lai của Châu Á.

 

Nhóm hoạt động chính thức của chúng tôi là Facebook Lead The Change: https://www.facebook.com/LeadtheChange.Asia/

Lead The Change – 3 năm một chặng đường truyền cảm hứng cho giới trẻ

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

  • Trang bị cho giới trẻ bộ kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21
  • Cung cấp các chương trình đào tạo, cố vấn quốc tế và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ.
  • Thúc đẩy tư duy phát triển, nâng cao thái độ tích cực trong giới trẻ
  • Tạo một cộng đồng doanh nhân hỗ trợ
  • Mang lại nhận thức và cảm hứng cho cộng đồng giới trẻ về sự đổi mới trong thế giới đang thay đổi

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Lead The Change Exchange Trip – Là chuỗi các chương trình đào tạo ở nước ngoài cung cấp các nội dung đào tạo doanh nhân, cố vấn quốc tế và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ từ 18-25 tuổi. Đây là nền tảng để họ thảo luận về các vấn đề xã hội và thúc đẩy họ giải quyết các vấn đề bằng cách xây dựng các dự án thực tế và trở thành những người tạo ra thay đổi trong tương lai.

Lead The Change Competition – Chương trình ươm tạo, nuôi dưỡng những tài năng với những ý tưởng đầu tiềm năng. Giờ đây, chúng tôi đã hợp tác với Innolab Asia tổ chức CrowdPitch Vietnam – sân chơi cho các công ty khởi nghiệp tạo cơ hội cho họ gặp gỡ khách hàng, nhà đầu tư và kết nối với các đối tác.

Chuỗi hội thảo Lead The Change – Sự kiện hàng tháng giúp giới trẻ thay đổi và phát triển về kiến thức và kinh nghiệm thực tế thông qua tương tác trực tiếp với các chuyên gia và diễn giả toàn cầu. Truyền cảm hứng cho họ để họ tiếp tục bước tiếp trên hành trình học hỏi kỹ năng và hoàn thiện kỹ năng.

GIVE IT BACK – Một dự án gây quỹ cộng đồng theo mô hình Mentoring 1 on 1 nhằm đóng góp vào QUỸ CỘNG ĐỒNG ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 (COVID-19 Response Community Fund) của LIN với mục đích hỗ trợ cho các NPOs bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, cung cấp các nguồn hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng người yếu thế. Nguồn quỹ sẽ được phân phối đến các tổ chức đang thật sự cần.

EnglishVietnamese