“Chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp và bắt đầu ra ngoài xã hội thì cứ ở trong vùng an toàn mãi thì liệu khi đi làm em có sống sót hay không”. Đó là những suy tư đầy lo lắng của bạn Hoàng Vi Oanh, một sinh viên năm ba chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tây Nguyên và cũng là tâm trạng chung của nhiều bạn sinh viên khác trước ngưỡng cửa tốt nghiệp. Read More
“Chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp và bắt đầu ra ngoài xã hội thì cứ ở trong vùng an toàn mãi thì liệu khi đi làm em có sống sót hay không”. Đó là những suy tư đầy lo lắng của bạn Hoàng Vi Oanh, một sinh viên năm ba chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tây Nguyên và cũng là tâm trạng chung của nhiều bạn sinh viên khác trước ngưỡng cửa tốt nghiệp. Read More