Lead The Change Tuyển Dụng CTV Communication Executive, Video Producer, Designer, Event Executive, Community Engager 2019

I. CỘNG ĐỒNG LEAD THE CHANGE Cộng đồng Lead The Change (tiền thân là cộng đồng UEH Connected) – cộng đồng toàn cầu cho người trẻ và các startups. Đây là môi trường thế hệ trẻ hòa nhập, kết nối với tri thức tiên tiến của thế giới và mạng lưới quan Read more…

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM