Chương trình đào tạo quốc tế tại Thái Lan, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc giúp các bạn trẻ từ 18 đến 25 tuổi trang bị bộ kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21.

Đào tạo trong nước

Tổng hợp các khóa học được đào tạo trong nước trong năm của Lead The Change

Become A Social Impact Creator

#SocialImpact #Competition #Ideas #GlobalOpportunities

Impact Entrepreneurship Bootcamp

#Startups #Business #Challenge

GIVE IT BACK 7

#Mentoring #Funding #SocialImpact

Sự kiện mới nhất

Ban Cố Vấn

Các đối tác đồng hành

Các chia sẻ về tổ chức

Liên hệ với chúng tôi

hello@leadthechange.asia

(+84) 2873 012 989