ENTREPRENEUR VÀ BUSINESSMAN, LÀM SAO ĐỂ PHÂN BIỆT?

Chúng ta thường nhầm lẫn rằng Businessman và Entrepreneur là giống nhau vì họ đều có nghĩa tiếng Việt là doanh nhân, nhưng cả hai từ đều đề cập đến một cá nhân rất khác nhau có cách tiếp cận kinh doanh riêng biệt. Nói cách khác, một Businessman đi theo một con đường đã định sẵn được vạch ra trước bởi những mô hình khác với một ý tưởng khá đại trà, trong khi một Entrepreneur suy nghĩ và tin tưởng vào việc tạo ra một con đường riêng cho họ bằng những ý tưởng đột phá.

Không bao lâu nữa, một Entrepreneur thành công lại có thể trở thành một Businessman vì thị trường có những mô hình ý tưởng tương tự họ. Tuy nhiên, giữa hai đối tượng này, có một ranh giới mỏng manh cần được phân biệt. Trong bài viết dưới đây, hãy cũng Lead The Change hiểu thêm về sự khác nhau giữa Businessman và Entrepreneur.

Businessman và Entrepreneur

Businessman

Entrepreneur

Định nghĩa

Là người triển khai một doanh nghiệp bằng những ý tưởng đã có trước đây với những phương pháp cũ

Là người từ một ý tưởng độc đáo, tiên phong và tinh thần khởi nghiệp để bắt đầu thành lập một doanh nghiệp kinh doanh mới lạ với những phương pháp đổi mới sáng tạo

Họ là ai?

Là người chơi trên thị trường

Là người muốn dẫn đầu thị trường

Thị trường của họ 

 

Chiếm một vị trí nhất định trên thị trường

Tự tạo ra thị trường

Rủi ro

Ít hơn

Khá cao

Cách thức kinh doanh

Truyền thống hoặc như những tiêu chuẩn doanh nghiệp đại trà 

Đột phá

Họ tập trung vào

Lợi nhuận

Theo thứ tự ưu tiên: con người, khách hàng, công chúng và lợi nhuận (cuối cùng)

Sự cạnh tranh mà họ đối mặt trên thị trường

Rất cao

Thấp

Nguồn: Byju’s

Có thể thấy, Entrepreneur là người có ý tưởng phải thật sự đột phá để có thể khởi xướng và thiết lập một công ty kinh doanh mới và mang lại sự thay đổi lên xã hội và thế giới. Entrepreneur rất có tinh thần sáng tạo và đổi mới. Họ chấp nhận rủi ro cũng như những sự khó lường trước trong thương trường kinh doanh nhiều hơn so với Businessman. Hành trình khởi nghiệp của các Entrepreneur với một ý tưởng và mô hình kinh doanh mới lần đầu tiên ra mắt thị trường thường được gọi là Start-up. 

Businessman và Entrepreneur khác nhau

Tinh thần Entrepreneurship hiện nay rất được khuyến khích và khai phá ở các bạn trẻ. Những bạn thuộc thế hệ Gen Z với rất nhiều sự bạo dạng trong quan điểm, ý tưởng và tư duy. Đó là điều rất tốt để nền kinh tế, xã hội và môi trường được thay đổi và phát triển tốt hơn với những ý tưởng kinh doanh bền vững trong những năm tới.

Vậy làm sao để bức phá kĩ năng doanh nhân (Entrepreneurship) và trở thành một bạn trẻ Entrepreneur tiên phong, với năng lực cạnh tranh cao và một tư duy mở trên thị trường?

Share this post with your friends

Your email address will not be published. Required fields are marked *