THE BATCH OF YOUNG LEADERS – LEAD THE CHANGE 2019 EXCHANGE TRIP IN SINGAPORE

After having opened registration form since April, Lead The Change has received over 1000 applicants from Vietnamese youth throughout Vietnam as well as overseas students. Lead The Change held interview and evaluation session with over 200 young people having completed well application form. Finally, Lead The Change has recruited well-fitting Read more…

CÔNG BỐ CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO, CỐ VẤN VÀ BAN GIÁM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH LEAD THE CHANGE 2019 EXCHANGE TRIP TẠI SINGAPORE

Lead The Change Exchange Trip là chương trình đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài do cộng đồng Lead The Change tổ chức. Điểm khác biệt của chương trình so với năm 2018 là các nhà lãnh đạo trẻ sẽ thiết kế những giải pháp cho các vấn đề xã Read more…

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM