GIVE IT BACK BY LEAD THE CHANGE: KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Post Views: 11,684 Năm 2020 bắt đầu với nhiều biến động về kinh tế Việt Nam. Nhất là khi dịch Covid-19 đang đóng băng gần như mọi hoạt động thương mại và đầu tư khiến kinh tế rơi vào khủng hoảng. Trong thời điểm nóng bỏng này, Lead The Change khởi động Dự án gây quỹ cộng đồng GIVE IT BACK chia sẻ một phần khó khăn cùng cộng đồng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Lead … Continue reading GIVE IT BACK BY LEAD THE CHANGE: KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG