8 LÝ DO BẠN NÊN BẮT ĐẦU NĂM 2020 – MỘT THẬP KỶ MỚI BẰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGẮN HẠN

Đối với nhiều sinh viên, bước vào ngưỡng cửa đại học đồng nghĩa với việc rời khỏi vùng an toàn của gia đình. Học tập trong một môi trường xa lạ, nơi chúng ta liên tục bị thử thách bởi những cá nhân xuất sắc và chuyên nghiệp hơn; cho Read more…

THE BATCH OF YOUNG LEADERS – LEAD THE CHANGE 2019 EXCHANGE TRIP IN THAILAND (1)

THE BATCH OF YOUNG LEADERS – LEAD THE CHANGE 2019 EXCHANGE TRIP IN THAILAND

After having opened registration form since April, Lead The Change has received over 1000 applicants from Vietnamese youth throughout Vietnam as well as overseas students. Lead The Change held interview and evaluation session with over 200 young people having completed well application form. Finally, Lead The Change has recruited well-fitting Read more…

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM