CALL FOR APPLICATIONS: Lead The Change 2019 Exchange Trip – Cross-Cultural Experiential program in Thailand

THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ CHƯƠNG TRÌNH Lead The Change 2019 Exchange Trip – Cross-Cultural Experiential program in Thailand 13-18.8.2019 (English below) Về chương trình Chương trình Lead The Change 2019 – Trao đổi đa văn hóa là chương trình kéo dài 6 ngày tại Thái Lan được tổ chức Read more…

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM