8 LÝ DO BẠN NÊN BẮT ĐẦU NĂM 2020 – MỘT THẬP KỶ MỚI BẰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI NGẮN HẠN

Đối với nhiều sinh viên, bước vào ngưỡng cửa đại học đồng nghĩa với việc rời khỏi vùng an toàn của gia đình. Học tập trong một môi trường xa lạ, nơi chúng ta liên tục bị thử thách bởi những cá nhân xuất sắc và chuyên nghiệp hơn; cho Read more…

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM