AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO!

Leader is For Everyone – Go First, Be More!

Thế nào là một Nhà Lãnh Đạo?

Nhà lãnh đạo được định nghĩa đơn giản là một người dẫn đầu, người tiên phong và dẫn dắt những người đi sau mình theo một con đường đúng đắn, tích cực để mang lại lợi ích và sự phát triển chung cho cả một tập thể.

Bạn có khả năng là một Nhà Lãnh Đạo?

Chỉ có 10% số nguời trong một công ty trả lời “Yes” khi được hỏi câu hỏi này. Vậy bạn thì sao?

1. Linh hoạt và nhanh thích ứng
2. Tốt bụng và nhân hậu
3. Sáng tạo
4. Thích truyền cảm hứng cho mọi người
5. Hiếu kỳ

Phần lớn những người trả lời “Yes” họ đều có một trong những yếu tố trên. Đây có thể là điều khiến bạn ngạc nhiên nhưng nhiều tạp chí kinh doanh đã báo cáo những đặc điểm trên là những yếu tố cần thiết ở một nhà lãnh đạo thực thụ.

Vậy cho nên chúng ta đều là các nhà lãnh đạo. Bởi vì mỗi khi bạn đối mặt với một chướng ngại vật, và bạn linh hoạt, thích nghi và có thể tìm đường đi xung quanh nó, bạn đã là một người dẫn đầu. Mỗi khi bạn nghĩ khác trong một cuộc họp và bạn có can đảm để nói: “Chúng ta làm theo cách này thì thế nào?”, bạn đang dẫn đầu. Mỗi ngày đi làm, bạn thể hiện sự quan tâm của mình đến của ai đó, thì một lần nữa, bạn lại đang dẫn đầu.

Mọi người đều có khả làm năng Lãnh Đạo!

Về cơ bản, lãnh đạo một công việc mang tính chất dẫn đầu. Đó có thể không phải là về một vị trí như một ông chủ, đó là về việc bạn có can đảm để giơ tay và nói: “Tôi sẽ đi trước!” Mỗi khi bạn quyết định đi trước, bạn chính là lãnh đạo. Ví dụ, trong một cuộc họp mà bạn có thể nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ cuộc họp này” và ngay lập tức mọi người khác bấm chuông và nói “Vâng, tôi cũng vậy!” Đó là sự lãnh đạo! Nó luôn đưa ai đó đi trước vì nó cho phép và nó mở ra một con đường cho mọi người khác theo dõi.

GO FIRST, BE MORE!

Chúng ta là các nhà lãnh đạo. Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó bên trong chúng ta thực sự quan trọng và điều đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho cả bản thân chúng ta, đồng đội của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta nữa. Vậy nên hãy bắt đầu dẫn dắt bản thân mình ngay hôm nay để tìm ra được sự đổi mới và tiềm năng phát triển bản thân để trở thành một nhà lãnh đạo tài năng!

EnglishVietnamese