Câu chuyện của chúng tôi

Tổ chức Lead The Change

Lead The Change là tổ chức giáo dục (for impact – tạo tác động), được thành lập từ năm 2016. Giống với cái tên của mình, sứ mạng của Lead The Change là nuôi dưỡng một thế hệ lãnh đạo trẻ bản lĩnh, bền bỉ, không ngừng trau dồi, phát triển năng lực cạnh tranh của bản thân, không ngừng cộng hưởng để kiến tạo lên những tác động tích cực cho cộng đồng. 

Tầm nhìn của chúng tôi:

“Truyền cảm hứng cho cộng đồng tạo ra 1 thế hệ Change Leader “

Nhóm hoạt động chính thức của chúng tôi là Facebook Lead The Change:

Sứ mệnh của chúng tôi

 • Trang bị cho giới trẻ bộ kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21
 • Cung cấp các chương trình đào tạo, cố vấn quốc tế và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ.
 • Thúc đẩy tư duy phát triển, nâng cao thái độ tích cực trong giới trẻ
 • Tạo một cộng đồng doanh nhân hỗ trợ
 • Mang lại nhận thức và cảm hứng cho cộng đồng giới trẻ về sự đổi mới trong thế giới đang thay đổi

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

 • Lead The Change Exchange Trip – Là chuỗi các chương trình đào tạo ở nước ngoài cung cấp các nội dung đào tạo doanh nhân, cố vấn quốc tế và kết nối các nhà lãnh đạo trẻ từ 18-25 tuổi. Đây là nền tảng để họ thảo luận về các vấn đề xã hội và thúc đẩy họ giải quyết các vấn đề bằng cách xây dựng các dự án thực tế và trở thành những người tạo ra thay đổi trong tương lai.

  Lead The Change Competition – Chương trình ươm tạo, nuôi dưỡng những tài năng với những ý tưởng đầu tiềm năng. Giờ đây, chúng tôi đã hợp tác với Innolab Asia tổ chức CrowdPitch Vietnam – sân chơi cho các công ty khởi nghiệp tạo cơ hội cho họ gặp gỡ khách hàng, nhà đầu tư và kết nối với các đối tác.

  Ready To Lead – chương trình tạo ra sự kết nối xuyên suốt từ nền tảng phát triển năng lực tư duy và kỹ năng quan trọng cho thế hệ nhân tài tiềm năng, xây dựng phễu đầu vào ứng viên chất lượng cho các đối tác doanh nghiệp, và xây dựng hệ sinh thái giữa các tổ chức, doanh nghiệp với các đơn vị phát triển, nâng cao năng lực người lao động và nguồn lao động trẻ tiềm năng từ 20 đến 25 tuổi.

  Chuỗi hội thảo Lead The Change – Sự kiện hàng tháng giúp giới trẻ thay đổi và phát triển về kiến thức và kinh nghiệm thực tế thông qua tương tác trực tiếp với các chuyên gia và diễn giả toàn cầu. Truyền cảm hứng cho họ để họ tiếp tục bước tiếp trên hành trình học hỏi kỹ năng và hoàn thiện kỹ năng.

  GIVE IT BACK – GIVE IT BACK là dự án gây Quỹ cộng đồng dựa trên mô hình Mentoring 1 on 1 nhằm cung cấp các nguồn hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng người yếu thế.

Tầm nhìn của chúng tôi

"Truyền cảm hứng cho cộng đồng tạo ra 1 thế hệ Change Leader "